โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

การสื่อสาร ทักษะทางอารมณ์ องค์ประกอบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ อธิบายได้ ดังนี้

การสื่อสาร ทักษะทางอารมณ์ ความจริงก็คือความรู้ทางวิชาชีพเฉพาะทางสูงเพียงอย่างเดียว ไม่เพียงพอสำหรับการจ้างงานที่ทำกำไร ทักษะที่อ่อนนุ่ม มีความสำคัญมากกว่ามาก พวกเขาจะกล่าวถึงในบทความ ทักษะทางอารมณ์ หรือทักษะที่เหนือชั้น เป็นชุดของคุณสมบัติ และทักษะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของบุคคล ตัวอย่างเช่น ความพิถีพิถันความถูกต้อง สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารเวลาทักษะการพูดมีอำนาจ

คุณภาพความเป็นผู้นำ และความสามารถในการได้อย่างรวดเร็วในการแก้ปัญหา ทุกอาชีพเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้า ดังนั้น นายจ้างมักจะใส่ใจกับระดับของการพัฒนาทักษะการสื่อสารของผู้สมัคร ซึ่งนำไปสู่การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ การจัดการความขัดแย้ง ทักษะที่อ่อนนุ่มที่พัฒนาขึ้น ช่วยให้รับมือกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ตึงเครียดได้ง่าย

การสื่อสาร

และจัดการทีมอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เมื่อสมัครตำแหน่งผู้บริหาร นายจ้างต้องมั่นใจว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ และเติบโตในอาชีพการงาน ทักษะระดับมืออาชีพมากเกินไปช่วยให้บุคคลปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่ลำบาก ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอน การตอบสนองอย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ผู้สมัครที่มีความสามารถดังกล่าว มีความได้เปรียบเหนือผู้อื่นอย่างปฏิเสธไม่ได้ สภาพจิตใจที่เอื้ออำนวยในทีม และประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลที่สูง นำพาบริษัทไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง นี่คือเหตุผลที่นายจ้างให้ความสำคัญกับทักษะที่อ่อนนุ่มมาก ทักษะอ่อนนุ่มอันดับต้นๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ้างงานที่ประสบความสำเร็จ หากต้องการเปลี่ยนจากผู้สมัครรับตำแหน่ง เป็นพนักงานที่มีแนวโน้มดีของบริษัท ให้ใส่ใจกับการพัฒนาคุณสมบัติที่เหนือชั้นในวิชาชีพดังต่อไปนี้

ความสามารถในการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคลที่ประสบความสำเร็จ คือความสามารถในการยืดหยุ่น เมื่อต้องรับมือกับผู้คนในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง และปฏิเสธอย่างแนบเนียน โดยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบจากคู่สนทนา การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีห้าองค์ประกอบ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

การสื่อสารด้วยวาจา คือความสามารถในการพูดอย่างชัดเจน มีความสามารถ และรัดกุม การสื่อสาร แบบไม่ใช้คำพูด ความสามารถในการสื่อสารโดยไม่ต้องใช้คำพูด แสดงตำแหน่งของคุณต่อคู่สนทนาผ่านภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ทักษะในการจัดทำรายงาน และเอกสารข้อความตามกฎการติดต่อทางธุรกิจ

การสื่อสารด้วยภาพ คือความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลไปยังคู่สนทนาโดยใช้รูปภาพ ไดอะแกรม และภาพอื่นๆ การฟังอย่างกระตือรือร้น คือความสามารถในการได้ยิน และเข้าใจคู่สนทนา เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ใช้การได้กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ขจัดความขัดแย้ง และบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

ทุกคนต้องการทักษะการสื่อสารที่อ่อนนุ่ม ตัวอย่างเช่น พนักงานขายที่มีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จะพบว่าขายได้ยากหากไม่มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรอง การจัดการตนเอง คือทักษะการจัดการตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คุณรู้วิธีจัดระเบียบตัวเอง การรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ และทำทุกอย่างที่ขึ้นอยู่กับคุณ พูดง่ายๆ ก็คือ ความสามารถในการเป็นเจ้านายตัวเอง

ทักษะการจัดการตนเองที่สำคัญ ความสามารถในการกำหนดเป้าหมาย ความสามารถในการวางแผน การบริหารเวลา การจัดการอารมณ์และความเครียด แรงจูงใจในตนเอง ความยืดหยุ่น และการปรับตัว นายจ้างให้ความสำคัญกับพนักงานอิสระ ที่สามารถกำหนดเป้าหมาย และริเริ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ การควบคุมตนเอง จะช่วยกำหนดเส้นทางอาชีพของคุณ

ทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความช่วยเหลือของทักษะการคิดที่มีประสิทธิภาพ บุคคลสามารถควบคุมกระบวนการคิดของตนเอง ทำให้งานมีประสิทธิผล และมีโครงสร้างมากขึ้น รายการทักษะที่จะช่วยให้คุณหางานที่ทำกำไรได้ และมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน คือการคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นกระบวนการในการค้นหาวิธีแก้ปัญหา โดยใช้หน่วยความจำ และแหล่งข้อมูลภายนอก

การคิดแบบแตกต่างเกี่ยวข้องกับการค้นหาแนวคิดใหม่ๆ โดยที่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพียงวิธีเดียว การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมที่สุด ความคิดสร้างสรรค์ ช่วยแก้ปัญหาด้วยวิธีทางเลือกที่ไม่สำคัญ แม้ว่าความคิดสร้างสรรค์ อาจดูขัดกับสัญชาตญาณ แต่ความคิดสร้างสรรค์คือ กลไกขับเคลื่อนการพัฒนามนุษย์

นายจ้างกำลังมองหาพนักงานที่สามารถประเมินสถานการณ์ตามความคิดของตนเอง และเสนอทางออกที่ดีที่สุด ทักษะความเป็นผู้นำ บริษัทต้องการคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ แนะนำ และควบคุมผู้อื่นได้ ผู้นำที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในแนวนอน และแนวตั้ง ที่เข้าใจวิธีการโน้มน้าวใจผู้คน และตอบสนองความต้องการของพวกเขา เป็นที่ชื่นชมอย่างมากจากนายจ้าง

รายการทักษะการจัดการที่อ่อนนุ่ม การมีอยู่ซึ่งจะช่วยเพิ่มคะแนนของคุณในการจ้างงาน ความสามารถในการที่จะทำให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ ทักษะในการวางแผน และกำหนดงาน ตลอดจนติดตามการนำไปปฏิบัติ

ความสามารถในการให้คำปรึกษา ความสามารถในการมอบหมาย ทักษะในการลด และแก้ไขปัญหา การจัดการความขัดแย้ง ความสามารถในการโน้มน้าวผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท อาจส่งผลดีต่อการเติบโตในอาชีพของคุณ

คำแนะนำทั่วไปสำหรับการพัฒนาทักษะที่อ่อนนุ่ม สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้เช่นเดียวกัน ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการ ที่จะช่วยให้คุณได้รับ หรือพัฒนาทักษะที่เหนือชั้นกว่า การจัดลำดับความสำคัญ ขั้นแรกให้พิจารณาว่า คุณขาดทักษะใด การยอมรับข้อบกพร่องไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป จงซื่อสัตย์กับตัวเอง หากคุณไม่สามารถรับมือได้ด้วยตัวเอง วิธีที่ง่ายที่สุด และมีประสิทธิภาพที่สุดในการค้นหาจุดอ่อนของคุณ คือการถามคนที่รู้จักคุณ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพื่อน

การใช้เวลาในการพัฒนา ความเสถียรเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญบางคนอ้างว่า คุณสามารถบรรลุระดับความสามารถที่น่าประทับใจ ด้วยการฝึกฝนโดยเจตนาเพียง 20 ชั่วโมง การหาแหล่งเรียน แหล่งความรู้เพียงแหล่งเดียว คุณสามารถรับคำแนะนำที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลก ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งเลือกรูปแบบใดก็ได้ที่สะดวกสำหรับคุณ

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความอื่นๆที่น่าสนใจต่อได้ที่ นอน กฎง่ายๆของการนอนหลับที่ดีเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาได้