โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีน การแพร่ระบาดได้ดีดตัวขึ้นไวรัสได้กลายพันธุ์ และการแพร่ระบาดของโรคปอดบวมชนิดใหม่ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในศตวรรษนี้ ยังคงอยู่ในการระบาดทั่วโลก ข่าวล่าสุดจากกลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนป้องกันไวรัส ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า 100 ล้านครั้งใน และต่างประเทศ และวัคซีนมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพขั้นตอนต่อไป จะเร่งการส่งเสริม การฉีดวัคซีนฟรีสำหรับประชากรทั้งหมด

จากประชากรหลัก ที่มีความเสี่ยงสูงไปจนถึงประชากรทั่วไป นี่จะเป็นการฉีดวัคซีนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ออกไปทั้งหมด เพื่อเพิ่มการผลิตมุ่งเน้นการส่งเสริมการฉีดวัคซีน สำหรับคนในอุตสาหกรรมหลักเช่นการดูแลสุขภาพการขนส่งการศึกษาส่งเสริมการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นระเบียบสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีเข้าใจข้อห้าม และข้อควรระวังในการฉีดวัคซีนเสริมสร้าง การเฝ้าระวังปฏิกิริยาผิดปกติที่น่าสงสัย

มาตรการสำคัญชุดหนึ่ง ได้รับการออกแบบมา เพื่อให้วัคซีนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระดับสูงสุด และพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้คน การฉีดวัคซีนรีบร้อนหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงภูมิคุ้มกันซึมเศร้า เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 22 มีนาคม 2564 จีนได้รับวัคซีนโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 80.463 ล้านโดส และจำนวนการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เราต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับงานฉีดวัคซีนไวรัสคราวน์ใหม่ และเพิ่มความพยายามในการฉีดวัคซีนต่อไป หม่าเสี่ยวเวยหัวหน้ากลุ่มประสานงานการฉีดวัคซีนของกลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐ และผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าว

เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศของฉัน ได้รับการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ บางคนเชื่อว่าความเร่งด่วนของการฉีดวัคซีน ไม่เพียงพอและอัตราการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ เมื่อโลกเปิดกว้างผู้คนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จะตกอยู่ในความเสี่ยง

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคปอดบวมครั้งใหม่ ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก และอาจแพร่ระบาดในประเทศจีนได้ตลอดเวลา เนื่องจากมีการแพร่กระจายของแหล่งที่มาของการติดเชื้อ ดังนั้นจึงต้องฉีดวัคซีนไวรัส เพื่อให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้น ประเทศให้ได้รับความคุ้มกัน และคุ้มครองโดยเร็วที่สุด

ใครควรให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีน ส่งเสริมการฉีดวัคซีนของคนในอุตสาหกรรมเช่นการดูแลสุขภาพการขนส่งการศึกษาฯลฯ การเร่งส่งเสริมการฉีดวัคซีน จะเน้นประเด็นสำคัญบนพื้นฐานของการส่งเสริมโดยรวม ผู้สื่อข่าวได้เรียนรู้จากกลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐว่าประเทศของฉัน

จะให้ความสำคัญกับความพยายามในการส่งเสริมการฉีดวัคซีนของผู้คนในอุตสาหกรรมหลัก เช่นการดูแลสุขภาพการขนส่ง และการศึกษาและใช้มาตรการหลายอย่าง เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีนของบุคลากรที่สำคัญ หน่วยงานเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่องค์กรขนาดใหญ่ และอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ผู้รับผิดชอบชี้ให้เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอยู่แนวหน้าและเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและการฉีดวัคซีนจะมีผลในการสาธิตที่ดี มุ่งเน้นไปที่พื้นที่สำคัญ และให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจให้กับเมืองขนาดใหญ่ และขนาดกลางเมืองท่า และพื้นที่ชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อ ฉีดวัคซีน การแพร่ระบาด

และรับประกันเมืองหลวงของจังหวัดที่มีผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกัน มุ่งเน้นไปที่ประชากรหลักให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนของประชากรในเขตชายแดน (เมืองเขต) และพื้นที่ท่าเรือที่สำคัญ และจัดลำดับความสำคัญของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมาก นักศึกษาวิทยาลัย ฉีดวัคซีน  และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

เหอชิงฮวาผู้ตรวจการระดับต้นของ CDC ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า ขั้นตอนต่อไปจะยังคงเป็นไปตามลำดับความสำคัญปฏิบัติตาม การแจ้งความยินยอมความสมัครใจและการฉีดวัคซีน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทำให้งานป้องกัน และควบคุมและการฉีดวัคซีนเป็นไปตามปกติ ทั้งหมดและดำเนินการตามความรับผิดชอบในพื้นที่ในท้องถิ่นอย่างรอบคอบ และเป็นระเบียบตามกฎหมายและความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม

แล้วคนที่อายุมากกว่า 60 ปีล่ะ ส่งเสริมการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ และเป็นระเบียบ จากการประเมินสถานะสุขภาพ และความเสี่ยงของการติดเชื้ออย่างครบถ้วนบางภูมิภาคได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวได้เรียนรู้จากกลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐว่า หลังจากการทดลองทางคลินิกได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับความปลอดภัย และประสิทธิผลขั้นตอนต่อไป คือการขยายขนาดและดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอย่างเป็นระเบียบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย และกำหนดผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นโรคความดันโลหิตสูง และเบาหวานแนวทางการฉีดวัคซีน

โรคเรื้อรังและโรคภูมิแพ้ สามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่ การกำหนดข้อห้ามโดยละเอียดเพิ่มเติม ผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใดไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ โรคภูมิแพ้ร้ายแรงแค่ไหน และจะมีผลต่อการฉีดวัคซีนหรือไม่ เพื่อตอบสนองต่อข้อสงสัยหลายประการของสาธารณชนผู้เชี่ยวชาญยังให้คำตอบที่ชัดเจน

เห๋อชิงฮวา กล่าวว่าวัคซีนทั้งสี่ชนิดในท้องตลาดมีคำจำกัดความที่ชัดเจน เกี่ยวกับข้อห้ามในการฉีดวัคซีนในคำแนะนำ เมื่อฉีดวัคซีนประชาชนควรแจ้งสถานะสุขภาพประวัติทางการแพทย์ที่ผ่านมาอาการแพ้ และข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งประวัติของโรคเรื้อรังให้แพทย์ตามความเป็นจริง เพื่อให้แพทย์ สามารถทำการประเมินอย่างครอบคลุม เพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับการฉีดวัคซีน

เนื่องจากข้อมูลการวิจัยยังคงสะสมอยู่ข้อห้ามชั่วคราวจะเปลี่ยนไป หวังฮวาชิงหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญของโครงการสร้างภูมิคุ้มกันของศูนย์ควบคุม และป้องกันโรคแห่งประเทศจีนกล่าวว่า ผู้ที่แพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนไม่ควรได้รับการฉีดวัคซีน

เนื่องจากพวกเขายังอยู่ แพ้อาหารเกสรดอกไม้หรือยาอื่นๆ เช่นเพนิซิลลินสามารถฉีดวัคซีนได้ นอกจากนี้ผู้รับจะต้องอยู่ในสถานที่เป็นเวลา 30 นาที หลังการฉีดวัคซีนจุดประสงค์ประการหนึ่งคือ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บอื่นๆ ที่เกิดจากการแพ้เฉียบพลัน

ผู้สื่อข่าวได้เรียนรู้จากกลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมกันของสภาแห่งรัฐว่าขั้นตอนต่อไป จะกำหนดมาตรฐานการกำหนดข้อห้ามสำหรับโรคเรื้อรัง และโรคภูมิแพ้ต่อไป เพื่อที่วัคซีนจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระดับสูงสุด จะปรับปรุงความสามารถในการฉีดวัคซีนได้อย่างไร การรวมกันของจุดฉีดวัคซีนชั่วคราว และจุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่

เพื่อเร่งการส่งเสริมการฉีดวัคซีนฟรี สำหรับประชากรทั้งหมดให้จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนให้เพียงพอ โดยเร็วที่สุดและเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่เพียงพอ หม่าเสี่ยวเว่ยกล่าวว่าในอนาคตจำเป็นต้องใช้ศักยภาพของสถานที่ฉีดวัคซีนที่มีอยู่อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกัน

ก็จำเป็นต้องจัดตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนเพิ่มเติมในโรงพยาบาลทุติยภูมิ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนชั่วคราว และสถานที่ฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น หรือหน่วยงานรวมเพื่อส่งเสริมงานฉีดวัคซีนในโรงเรียน และโรงเรียนโรงงานสถานที่ก่อสร้างชุมชน

นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการที่แม่นยำ สำหรับแผนการจัดจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่ามีเงื่อนไขการขนส่งแบบห่วงโซ่ความเย็นเสริมสร้างการใช้วัคซีนในจังหวัด และพิจารณาช่วงเวลาที่ยืดหยุ่นระหว่างวัคซีนที่ปิดใช้งานสองปริมาณ เพื่อทำนายปริมาณวัคซีน

ยกตัวอย่างปักกิ่งความจุ 2 ระดับในเมืองปักกิ่งสูงถึง 10 ล้านโดส และความสามารถในการจัดส่งต่อวันสูงถึง 1 ล้านโดส ระบบบริการที่มีสถานที่ฉีดวัคซีนชั่วคราวขนาดใหญ่ และขนาดกลางเป็นแกนนำสถานที่ฉีดวัคซีนคงที่ และมีการจัดตั้งบริการนอกสถานที่เป็นอาหารเสริมการฉีดวัคซีนประจำวันของเมืองความจุมากกว่า 300,000 โดส

จะรักษาบรรทัดล่างของความปลอดภัยได้อย่างไร จุดฉีดวัคซีนควรเป็นFour Haves ตามข้อกำหนดของกลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐการส่งเสริมการฉีดวัคซีนในประเทศของฉัน จะต้องมีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลความยุ่งยากสี่ประการในสถานที่อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และยารถพยาบาล 120 คันในสถานที่และประการที่สอง ระดับโรงพยาบาลทั่วไป ขึ้นไปพร้อมช่องสีเขียวสำหรับการรักษา

เราต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อชีวิต และสุขภาพของผู้คนมั่นใจในความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน และปรับปรุงการเข้าถึงและความสะดวกในการให้บริการฉีดวัคซีน หม่าเสี่ยวเวยย้ำว่าเราต้องดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิผลก่อนหน้านี้ต่อไปเสริมสร้าง

การเฝ้าระวังปฏิกิริยาผิดปกติที่น่าสงสัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งหลังการฉีดวัคซีนติดตาม และติดตามบุคลากรทำรายงาน และการจัดการข้อมูลที่ดี ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับปฏิกิริยาที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นล่าช้า และน่าสงสัยปลดบล็อกช่องทางการอ้างอิง และจัดการการรักษาด้วยความพยายามทั้งหมด

หวังฮวาชิงเตือนว่าผู้หญิงในระหว่างตั้งครรภ์ และให้นมบุตร ไม่ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หากพบการตั้งครรภ์หลังการฉีดวัคซีน ไม่แนะนำให้ใช้มาตรการทางการแพทย์เช่นการยุติการตั้งครรภ์ แต่ควรมีการติดตาม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอในระหว่างตั้งครรภ์

สามารถผลิตวัคซีนได้ทันหรือไม่ ผลผลิตต่อวันสูงถึง 5 ล้านโดส ประเทศของฉันมีความก้าวหน้าที่สำคัญในการพัฒนา และผลิตวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ปริมาณการผลิตวัคซีนต่อวันในปัจจุบัน เพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านโดส ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็น 5 ล้านโดสในปัจจุบัน และปริมาณสะสมในประเทศเกิน 100 ล้านโดส

เสี่ยวหย่าชิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และความปลอดภัยของวัคซีน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการผลิต และการจัดหา จำเป็นต้องใช้ระบบการจัดการคุณภาพอย่างเคร่งครัดเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยและเสถียรภาพของคุณภาพวัคซีนภายใต้การปล่อยในปริมาณมาก

เป็นที่เข้าใจกันว่าบริษัท ดังกล่าวข้างต้นกำลังจัดการผลิตอย่างเต็มกำลัง และจะมีการเปิดตัววัคซีนสำหรับเส้นทางเทคนิคอื่นๆ ตามลำดับเมื่อการวิจัยดำเนินไป กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงาน และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจัดส่งทีมรับประกันการบริการไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการกำหนดแผนการเพิ่มกำลังการผลิต และกำลังการผลิต

เจ้าหน้าที่ชี้ให้เห็นว่า การเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนประชากร จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพปกป้องชีวิต และสุขภาพของผู้คนและให้การรับประกันที่แข็งแกร่ง สำหรับการรวมรากฐาน สำหรับการเติบโตของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ และการส่งเสริมวัฏจักรคู่ในและต่างประเทศ

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ  นกเพนกวิน สามารถอยู่รอดได้บนเส้นศูนย์สูตร