โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากพ่อเเม่ผู้ปกครองและผู้มีจิตเมตตา ในการบริจากเงินเเละสิ่งของ เพื่อซื้อของขวัญเเละดำเนินกิจกรรม

วันที่ 10 มกราคม