โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน โดยมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัท ปตท. จำกัดมหาชน เป็นผู้สนับสนุน

วันที่ 12 กรกฏาคม วันที่ 12 กรกฏาคม