โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

วันที่ 12 มีนาคม โรงเรียนบ้านหนองปรือ ได้เเจกเเมสผ้า เเละเจลล้างมือ ให้กับนักเรียน เพื่อป้องกันตัวจากโรคระบาด

วันที่ 12 มีนาคม วันที่ 12 มีนาคม