โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านหนองปรือได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาของชุมชน เด็กนักเรียนได้เเต่งชุดในการเเสดงการเต้นรำในงานเเห่ วันที่ 12 สิงหาคม วันที่ 12 สิงหาคม