โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือได้ร่วมเดินพาเหรดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ได้มีการให้นักเรียนได้เข้าเเข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์