โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียน ได้จัดการเเข่งขันกีฬาเปตอง ระดับเครือข่ายที่ 7 ไปเเข่งระดับเขต 

วันที่ 3 มิถุนายน วันที่ 3 มิถุนายน