โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

อาคารสถานที่
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองปรือ

buildinga1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารสถานที่ อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2525
buildinga3 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2524
อาคารสถานที่ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
buildinga5 บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2520
อาคารสถานที่ ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
buildinga7 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารสถานที่ ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
buildinga9 หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2556
อาคารสถานที่ สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2559
buildinga11 สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2557
อาคารสถานที่ ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2526
buildinga13 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
อาคารสถานที่ รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550