โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

ปัญหา ปัสสาวะเล็ดหรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สาเหตุเกิดมาจากอะไร

ปัญหา

ปัญหา ปัสสาวะเล็ดผู้หญิงอายุมากกว่า ห้าสิบปี ที่มีอาการ … Read more