โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

ความดันโลหิตสูง อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ของสังคมสภาพคว … Read more