โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

ฟัน วิธีการทำลายแบคทีและการดูแลฟันปลอมแบบถอดได้

ฟัน

ฟัน สุขอนามัยช่องปากเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของทุกคน นี่คื … Read more

ฟกช้ำ สาเหตุของรอยฟกช้ำ การรักษาและป้องกันสำหรับรอยฟกช้ำ

ฟกช้ำ

ฟกช้ำ การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนเป็นหนึ่งในอาการบาดเจ็ … Read more

บาดทะยัก อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุแผลบาดทะยัก

บาดทะยัก

บาดทะยัก โรคบาดทะยักทั่วไป บาดทะยักเป็นรูปแบบเฉพาะของกา … Read more

แพทย์ ความจำเพาะของแนวคิดและข้อกำหนดในการแพทย์

แพทย์

แพทย์ ความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่พัฒนาขึ้น เช่นเดียวกับก … Read more

อาการเจ็บคอ วิธีการรักษาทางธรรมชาติที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์

อาการเจ็บคอ

อาการเจ็บคอ เกิดขึ้นกับเราทุกคนเป็นครั้งคราว สาเหตุหลัก … Read more

หัวใจคน วิธีธรรมชาติในการปรับปรุงสุขภาพหัวใจ อธิบายได้ ดังนี้

หัวใจคน

หัวใจคน ความดันโลหิตสูงหรือ ความดันโลหิตสูงเป็น ภาวะปกต … Read more

หมา ตัวแทนของสายพันธุ์สุนัข และอันดับสายพันธุ์สุนัขที่ขี้เล่นที่สุด

หมา

หมา ก็เหมือนกับคนทั่วไปที่มีบุคลิกแตกต่างกัน และสามารถอ … Read more