โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

กระดูก อธิบายและทำความเข้าใจการเชื่อมต่อของกระดูกของรยางค์ล่างอิสระ

กระดูก

กระดูก อธิบายและทำความเข้าใจการเชื่อมต่อของกระดูกของรยา … Read more

ถุงน้ำดี อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และโรคของถุงน้ำดี

ถุงน้ำดี

ถุงน้ำดี อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และโรคของ … Read more

กีฬา การฝึกอบรมกีฬา จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนเริ่มเล่นกีฬาแบบกะทันหัน

กีฬา

กีฬา การฝึกอบรมกีฬา จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนเริ่มเล่นกีฬาแ … Read more

ปอด สาเหตุของการเกิดก้อนเนื้อและสิ่งที่คุณควรใส่ใจหลังจากตรวจ

ปอด

ปอด สาเหตุของการเกิดก้อนเนื้อและสิ่งที่คุณควรใส่ใจหลังจ … Read more

นอน การนอนหลับ กฎง่ายๆของการนอนหลับที่ดีเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาได้

นอน

นอน  กฎง่ายๆของการนอนหลับที่ดีเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหาได้ … Read more

ภูมิคุ้มกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกัน หรือขั้นตอนเพื่อสุขภาพ

ภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ วิธีเพิ่มภูมิคุ้มกั … Read more