โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

ไฟเซอร์ ( Pfizer ) วัคซีนนี้มีวิธีการผลิตแบบไหนและมีความเป็นมาอย่างไร

ไฟเซอร์

ไฟเซอร์ สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท ไฟเซอร์ และไบออนเทค ประ … Read more