โรงเรียนบ้านหนองปรือ

หมู่ 2 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 228386

มวลอากาศ เขตร้อน และ คุณสมบัติทางกายภาพของบรรยากาศ

มวลอากาศ

มวลอากาศ เขตร้อน คือมวลอากาศที่ก่อตัวขึ้นในเขตร้อน และก … Read more